General Category > Filipino Bible

Fasting

<< < (2/2)

Love:
Tandaan mo sabi "upang huwag kang makita ng mga tao"

Mateo, 6:18 - Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nagaayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim: at ang Ama mo, na nakakikita sa lihim, ay gagantihin ka.

Wag mong ipapaalam sa kahit kanino ang pagaayuno mo para magkaroon ka ng ganti mula sa Ama na nakakakita sa lihim.

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Reply

Go to full version